Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng Chính phủ


Văn
Thành

Họ và tên
Lê Văn Thành
Ngày sinh
20/10/1962
Quê quán
Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Dân tộc
Kinh
Thành phần gia đình
Nông dân
Nghề nghiệp khi được tuyển dụng
Sinh viên
Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức
01/02/1988
Ngày vào Đảng
24/6/1997
Ngày chính thức: 24/6/1998
Trình độ được đào tạo
 • • Giáo dục phổ thông: 10/10
 • • Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Quốc dân (hệ chính quy)
 • • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • • Ngoại ngữ: Anh B
Chức vụ
 • • Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
 • • Đại biểu Quốc hội khóa XII
 • • Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV (2011-2016), khóa XV (2016-2021)
 • • Phó Thủ tướng Chính phủ
Khen thưởng
 • • Huân chương Lao động hạng Ba
 • • Chiến sĩ thi đua toàn quốc
 • • Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tóm tắt tiểu sử

02/1988 - 5/1998

Cán bộ kế toán; Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

6/1998 - 3/2003

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế toán tài chính, Ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

4/2003 - 7/2004

Phó Ban Quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

7/2004 - 11/2005

Phó Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Phó ban Ban quản lý Dự án, Chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

12/2005 - 5/2006

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Quyền Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng.

6/2006 - 5/2009

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội Khóa XII (từ 5/2007 - 5/2011).

6/2009 - 7/2010

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng.

7/2010 - 11/2010

Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

12/2010 - 5/2014

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa XIV.

5/2014 - 12/2014

Phó Bí thư Thành ủy; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV.

12/2014 - 10/2015

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

10/2015 - 12/2015

Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.

01/2016 - 06/2016

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.

07/2016 – 04/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

04/2021 - 22/8/2023

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.